Monday, 5 September 2011

Yahya ibn Mu'adh (radiyallahu anhu) 'May Allah be pleased with him' said : "I don't order you to abandon life but to abandon sins. Abondoning life is a virtue and abandoning sins is a duty, so your need for this latter is greater than the former." 


"Aku bukan suruh kau orang tinggalkan kehidupan duniawi, tapi aku suruh kau orang tinggalkan dosa. Meninggalkan duniawi itu dikira terpuji, tapi meninggalkan dosa itu tanggungjawab. Dan untuk tinggalkan dosa itu lagi penting daripada tinggalkan dunia."

No comments:

Post a Comment

Assalamualaikum! :)